• آزمايشگاه تشــخيص طبی دکتر مطوريان
  آزمايشگاه تشــخيص طبی دکتر مطوريان
  سایت در حال بروزرسانی می باشد

تازه های آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه

 • بخش روماتولوژی
 • بخش انعقادی
 • بخش هورمون شناسی
 • بخش بیوشیمی
 • بخش میکروب شناسی
 • بخش هماتولوژی
 • بخش فلوسایتومتری

سازمان های طرف قرارداد

خدمات درمانیبیمه داناآتیه سازان حافظ


تماس با ما

اهواز- کیانپارس – فلکه سوم- نبش مطهری شرقی

تلفن تماس: 06133337541

فکس: 06133730111