اخبار

بخش هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/٠٩

منبع انتشار :

این مرکز با اختیار داشتن دو دستگاه Cobas e411 از پیشرفته ترین دستگاههای تمام اتوماتیک هورمون شناسی با استفاده از متد الکتروکمیلومینسانس (ECL) از کمپانی ROCHE Diagnostic ساخت آلمان و دستگاه Isys-ids ساخت انگلستان وهمچنین دستگاه Immulite siemens2000ساخت امریکاقابلیت انجام روزانه تمامی تست های هورمونی و اندازه گیری تومورمارکرهادر کوتاهترین زمان ممکن دارا می باشد.