تازه های آزمایشگاه

  آزمایش آنتی بادی ضد اسپرم چیست؟

  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/١٠/١٥

  دسته بندی :

  آزمایش آنتی بادی ضد اسپرم چیست؟

  آزمایش آنتی بادی ضداسپرم

  اختلالات ایمونولوژیک بعنوان یکی از دلایل ناباروری بدون علت در نظر گرفته میشوند.واز این بین آنتی بادی ضد اسپرم یک اتو آنتی بادی مهم است که در اتیولوژی ناباروری ایمنولوژیک مطرح میباشد.انتی بادی ضد اسپرم باعث غیرقابل نفوذ شدن تخمک توسط اسپرم و روند لقاح میشود.

  لوله های اسپرم ساز توسط غشائی از دسترس سیستم گردش خون محافظت میشوند که نتیجه این حفاظت مجزا شدن این لوله ها از سیستم ایمنی بدن میباشند و این به این دلیل است که پروتئین های اسپرم به جهت سالم ماندن نباید در دسترس سیستم ایمنی و گردش خون بدن قرار بگیرند.در صورتیکه به هر دلیلی این غشا آسیب ببیند لوله های اسپرم ساز و در نتیجه اسپرم ها در معرض سیستم ایمنی قرار گیرند از آنجائیکه سیستم ایمنی بدن این ها را بیگانه تلقی میکند باعث میشود علیه پروتئینهای سطح اسپرم آنتی بادی تولید کرده که این امر تا درصد زیادی باروری را دچار مشکل میسازد.