اخبار

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٢/٢٣

منبع انتشار : Clinical

معرفی بخش هماتولوژی

در این بخش نمونه خون بیماران بوسیله ی دستگاه سل کانتر پیشرفته ی SYSMEX XN1000 ساخت JAPAN  با استفاده از تکنولوژی فلورسنت که قابلیت شمارش و تفکیک سلول های خونی,  Atypical Lymphocytes , Abnormal Lymphocyte , Retic ,  RBC agglutination و NRBC , PLT Clumps  و Immature Granulocyte را دارد مورد بررسی قرارگرفته و نیز شمارش و بررسی افتراقی و میکروسکوپیک انواع گلبول های قرمز و سفید جهت تشخیص انواع کم خونی (آنمی) و بدخیمی های گلبول های سفید توسط کارشناسان مجرب قابل انجام می باشد.

انجام کلیه تست  های :

-  Osmotic Fragility

-  G6PD

-  Sickle cell

-  هموگلوبین C , H

-  شمارش رتیک

-  انجام گروه خون و صدور کارت گروه خون در کمترین زمان