تازه های آزمایشگاه

  لینک دریافت جواب آزمایشات

  تاریخ انتشار : ١٤٠١/٠٢/١٨

  دسته بندی :

  لینک دریافت جواب آزمایشات

   

   

  باطلاع کلیه ی مراجعین محترم میرسانیم به منظور سهولت در فرآیند جوابدهی شما عزیزان علاوه بر قرارگیری جوابها در سایت آزمایشگاه لینک دریافت جواب آزمایشات برای شما پیامک میشود.وتنها با یک ضربه بر روی لینک ارسال شده  شما قادر به دریافت جواب خود میباشید.

  تندرست باشید