اخبار

آزمایش اینترلوکین 6

آزمایش اینترلوکین 6

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٨/١٤

منبع انتشار :

اینترلوکین-6
اینترلوکین شش / اینترلوکین-6 (IL6/IL-6)، یک سایتوکاین چند عملکردی است که پاسخ های ایمنی و واکنش های فاز حاد را تنظیم کرده و نقش بسیار مهمی در مکانیسم دفاعی میزبان دارد. ژن مربوط به IL-6 انسانی در جایگاه 21 بر روی بازی کوتاه کروموزوم 7 قرار دارد و توالی ژنومی آن تعیین شده است. IL-6 به طور دائم توسط سلول های طبیعی تولید نمی شود، اما بیان آن توسط انواع سایتوکاین ها، لیپو پلی ساکاریدها یا عفونت های ویروسی افزایش می یابد. محصول بیان ژن IL-6 یک پروتئین تک زنجیره و بسته به منشأ سلولی؛ با وزن مولکولی 21 تا 28 کیلودالتون است.

IL-6 یکی از اینترلوکین‌های مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد.

اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز سریعتر پلاسما سل‌ها و تولید بیشتر پادتن است.

 

این آزمایش بصورت روزانه و اورژانس قابل انجام میباشد.