تازه های آزمایشگاه

  جمع آوری نمونه مدفوع

  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٥/٢٨

  دسته بندی :

  جمع آوری نمونه مدفوع

  دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع

  توجه: توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت جواب آزمایش خواهد شد.

  - برا ی این آزمایش احتیاج به ناشتا بودن نیست.

  - بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود.

  - در طی یک روز نباید بیشتر از یک نمونه از بیمار جمع آوری نمود.

  - برای انجام آزمایش مدفوع، افراد باید برای مدت 7 تا 10 روز پیش از انجام این آزمایش، از مصرف موادی که برای انجام رادیوگرافی خورده می شوند مانند؛ ملین ها، روغن کرچک یا روغن های معدنی، بیسموت، منیزیوم، ترکیبات ضد اسهال، آنتی اسیدها، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمایند.

  - در صورت مشاهده کرم و هر مورد مشکوک در مدفوع به آزمایشگاه اطلاع داده شود.

  - نمونه مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار مي گیرد جمع آوری شود.

  - اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانگ)، نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمائید.

  - نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود، زیرا ادرار مي تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

  - چنانچه بیمار دارو مصرف می کند، حتما در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت نماید.

  - بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصا در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند.

  - اگر انتقال نمونه به آزمایشگاه حداکثر تا 30 دقیقه پس از جمع آوری، امکان پذیر نباشد، لازم است نمونه تا زمان انتقال در دمای یخچال 0C 8-تا 2 قرار داده شود.