اخبار

انسفالیت اتوایمیون

انسفالیت اتوایمیون

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٢/٠٩

منبع انتشار :

انسفالیت اتوایمیون از بیماری هایی است که در سال های اخیر اهمیت ویژه پیدا کرده است، چون اگر زود تشخیص داده شود و سریع درمان مناسب انجام گیرد ممکن است بیمار بهبودی کامل خود را به دست آورد. از نکات مهم این عارضه در مقایسه با سایر انسفالیت ها این است که آنتی بادی هایی بر ضد گیرنده های بافتی مثل : ان متیل دی اسپارتات (NMDA)، گاما آمینوبوتیریک اسید A و B، گیرنده های گلی سین، کانال های پتاسیمی وابسته به ولتاژ (VGKCH)، آنتی نورال نوکلئارآنتب بادی تیپ ANAA/I) I) و آنتی بادیهای متعدد دیگر در خون یا مایع نخاعی (CFS) بالا می رود و بسته به مثبت شدن هر یک از این آنتی بادی ها علائم کلینیکی بیمار متفاوت و احتمال وجود نوع خاصی از بیماری حتی نوروپاتی و دیستونی یا تومور بدخیم در بدن مطرح می شود، نکته مهم دیگر اینکه  چون احتمال عود بیماری وجود دارد زیر نظر داشتن بیمار و دنبال نمودن طولانی او اهمیت زیادی خواهد داشت. ریسک فاکتورهای مستعد کننده ابتلا به انسفالیت عبارتند از وجود سایر بیماری های اتوایمیون در بدن مانند لوپوس، سرطان ریه، از نوع small cell، آدنوکارسینوم پستان، کانسر تخمدان، دیابت نوع یک، آدنو کارسینوم کلیه، تیموما تومور بیضه، نوروبلاستوم (در کودکان) و تیروئیدت اتوایمیون.

این آزمایش در آزمایشگاه دکتر مطوریان به روش ایمنوفلورسنت انجام میگردد