نظرسنجی

تمیزی و مرتب بودن پذیرش و نمونه گیری
خوب
متوسط
ضعیف
بد
رعایت نوبت در پذیرش
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نحوه برخورد پرسنل ازمایشگاه
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نظافت سرویس های بهداشتی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
جوابدهی سریع به آزمایشات اورژانسی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
زمان کاری آزمایشگاه
خوب
متوسط
ضعیف
بد
مدت زمان آماده شدن جواب آزمایش
خوب
متوسط
ضعیف
بد
ایا ازمایشگاه مارا به دوستان و اشنایان خود توصیه میکنید؟
بله
خیر
ازچه طریقی باآزمایشگاه اشنا شدید؟
پزشک معالج
دوستان و آشنایان
نزدیکی به محل
کیفیت خدمات
ایا مایلید از خدمات نمونه گیری در منزل استفاده کنید؟
بله
خیر
نحوه راهنمایی شما در مورد نمونه گیری مناسب باتوجه به ازمایشات شما
خوب
متوسط
ضعیف
بد