آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
پرولاكتين
نوع نمونه
Serum / Plasma
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h