راه اندازی تست تخصصی PNS -پارانئوپلاستیک

راه اندازی تست تخصصی PNS -پارانئوپلاستیک

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/١١/١٢

دسته بندی :

راه اندازی تست تخصصی PNS -پارانئوپلاستیک

انسفالیت لیمبیک پارانئوپلاستیک، یک گروه از سندرم های پارانئوپلاستیک را شامل می شود که در این سندرم دستگاه لیمبیک مغز توسط انواع مختلفی از سرطان که شایعترین آنها سرطان ریه و پستان می باشد تحت تاثیر آنتی بادیهای آنتی نورونال قرار می گیرد . در نتیجه در مراحل اولیه تومور که تشخیص به روشهای معمول آزمایشکاهی یا تصویر برداری ممکن نیست بیماران دچار سرطان با تظاهرات روانپزشکی مثل افسردگی و اضطراب مراجعه می نمایند و با یک تشخیص روانپزشکی تحت درمان قرار می کیرند . پس‌از گذشت زمان که معمولا بین چند ماه تا چند سال طول می کشد بیماری اصلی که همان سرطان است مشخص می شود.

سندرم های پارانئوپلاستیک – نورولوژیک 

Paraneoplastic – Neurologic Syndromes (PNSs)

این سندرم ها اختلال هایی هستند که با رشد تومورها در ارتباط اند. هر چند، این تومورها به طور مستقیم عامل بروز این بیماری ها نیستند، اما متاستاز تومور و یا عوارض جانبی داروهای سایتواستاتیک یا رادیوتراپی، می توانند عوامل زمینه ساز PNS باشند. بسته  به نوع تومور و آنتی ژن هایی که بیان می کند، سیستم ایمنی مجموعه ای از اتوآنتی بادی های اختصاصی آنتی ژنهای توموری تولید می نماید که این اتوآنتی بادی ها به آنتی ژن های مستقر در بافت های عصبی متصل شده و به تخریب این بافت ها را موجب می شوند. شایع ترین تومورهای زمینه ساز PNS ، تومورهای ریوی هستند.  تومورهای بیضه و پستان نیز در مرتبه بعد قرار دارند. 

به اطلاع میرسانیم آزمایش  PNS در آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز راه اندازی گردیده  باین توضیح که:

پانل تشخیصی پارانئوپلاستیک – نورولوژیک، یک تست ارزشمند با دو کاربرد است ؛ یکی تشخیص اختلالات نئوپلاستیک بافت های مختلف و دیگری، تشخیص سندروم های  نورولوژیک مرتبط با حضور تومورها.

با آرزوی سلامتی برای شما همراهان گرامی